Już od 1 stycznia 2020 roku zmiany w zasadach wystawiania faktur do paragonów

Wymogi dotyczące wystawiania faktur do paragonów są ściśle regulowane przez ustawę o podatku od towarów i usług. Warto jednak pamiętać o tym, że niedawno doszło do istotnych zmian w przepisach zawartych we wspomnianym akcie prawnym. Od 1 stycznia 2020 roku zacznie funkcjonować zasada, zgodnie z którą fakturę do paragonu można zrealizować tylko wtedy, gdy paragon, w swojej części fiskalnej, zawiera NIP nabywcy. Dlaczego jest to tak istotne z punktu widzenia przedsiębiorców korzystających z kas i drukarek rejestrujących?

Nowe przepisy w ustawie o VAT

Zmiana zasad w wystawianiu faktur do paragonów nastąpiła na skutek wprowadzenia ustawy z 4 lipca 2019 roku – o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. A konkretnie, po dodaniu ust. 5-7 do art. 106b ustawy o VAT. Warto w całości przytoczyć treść nowych przepisów:

 

  1. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest  zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
  2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób  fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo  za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
  3. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

 

Zacytowane powyżej zapisy już teraz są obecne w ustawie o podatku od towarów i usług. Zaczną one jednak obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

NIP nabywcy na paragonie to teraz kluczowa funkcjonalność kasy

Za sprawą omówionej wcześniej nowelizacji ustawy o VAT, możliwość umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie stała się kluczową funkcjonalnością kas fiskalnych. A warto pamiętać o tym, że w przeszłości nie każde urządzenie rejestrujące posiadało taką opcję. Funkcja wydruku paragonu z NIP-em klienta dopiero od niedawna stała się standardem. Dzięki temu teraz już wszystkie modele dostępne na rynku są zgodne z nowymi wymogami.

Jak sprawdzić, czy kasa drukuje NIP nabywcy na paragonie? Taką funkcjonalność można po prostu odnaleźć w menu urządzenia. Informacja na ten temat będzie też widniała w instrukcji obsługi stosowanego modelu. Co więcej, dobrym rozwiązaniem jest kontakt z firmą, która odpowiada za obsługę techniczną konkretnej kasy fiskalnej, m.in. wykonywanie przeglądów. Dane takiej firmy można odnaleźć np. w książce serwisowej urządzenia rejestrującego (dokumentacji dołączonej do kupionego modelu).

Szybkie ustalenie funkcjonalności urządzenia fiskalnego oferuje też strona internetowa SprawdzKase.pl. Pod tym adresem znajduje się proste w obsłudze narzędzie, które wymaga jedynie wprowadzenia numeru unikatowego stosowanego modelu. Na stronie SprawdzKase.pl można też znaleźć więcej artykułów na temat NIP-u nabywcy na paragonie oraz zasad wystawiania faktur do paragonów.

One thought on “Już od 1 stycznia 2020 roku zmiany w zasadach wystawiania faktur do paragonów

  1. dobry solidny tekst, miałem wrażenie, że za mało się o tym mówi. ja co prawda tą kwestią się nie przejmuję, ale znam ludzi, którzy będą mysieli zaopatrzyć się w nowe urządzenia fiskalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podaj CAPTCHA *