Przepisy w sprawie przeglądów technicznych – najważniejsze zmiany

Wielu przedsiębiorców i przedstawicieli branży fiskalnej żyje obecnie zmianami, którą są związane z kasami i drukarkami online. Przepisy w sprawie takich urządzeń weszły w życie kilka miesięcy temu – na początku maja 2019 roku. Warto jednak pamiętać o tym, że technologie online i zasady ich stosowania to nie jedyne kwestie, które zostały wtedy ściśle uregulowane przez ustawodawcę. Nowe przepisy wprowadziły także istotne zmiany w obowiązkowych przeglądach technicznych.

Ogólne informacje o obowiązkowym przeglądzie kasy lub drukarki

Obowiązkowy przegląd techniczny jest zdefiniowany zarówno przez ustawę o podatku od towarów i usług, jak i Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Ogólna zasada jest taka, że należy go wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Co więcej, termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu oblicza się od momentu zafiskalizowania danej kasy bądź drukarki rejestrujących (uruchomienia urządzenia w trybie fiskalnym przez serwisanta).

Bardzo ważne jest także to, że wykonanie takiej czynności musi zostać odnotowane w książce serwisowej. Odpowiednią adnotację powinien tam umieścić technik, który przeprowadził przegląd techniczny urządzenia. Serwisant dołącza do niej również tzw. zalecenia pokontrolne oraz kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi. Ponadto, w przypadku kas online technik musi „zapisać” przegląd techniczny w pamięci fiskalnej urządzenia.

Zmiany w przepisach fiskalnych – grzywna i dodatkowe przeglądy

Co konkretnie zmieniło się ostatnio w przypadku przeglądów technicznych? Przepisy fiskalne, które weszły w życie 1 maja 2019 roku, wprowadziły m.in. grzywnę za niedopilnowanie tego obowiązku. Za niedopilnowanie terminu obowiązkowego przeglądu kasy grozi obecnie kara finansowa w wysokości 300 zł. Może ją nałożyć naczelnik Urzędu Skarbowego, który jest właściwy dla danej działalności gospodarczej. W takich okolicznościach podatnik będzie miał 14 dni za zapłacenie grzywny – w formie przelewu na konto wskazane przez US.

Nowe przepisy fiskalne wprowadziły także konieczność wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kasy bądź drukarki w konkretnych sytuacjach, do których może dojść przy prowadzeniu firmy. Po pierwsze, taką usługę należy zlecić serwisowi przed wznowieniem zawieszonej działalności gospodarczej. Wówczas dopiero po przeprowadzeniu przeglądu można ponownie rozpocząć prowadzenie ewidencji na kasie bądź drukarce.

Po drugie, nowe przepisy pozwalają na stosowanie wynajmowanych urządzeń rejestrujących online (dotyczy to wyłącznie modeli nowego typu). Niemniej, w takich okolicznościach również konieczne jest wykonywanie dodatkowych przeglądów – przed każdym ponownym uruchomieniem danej kasy czy drukarki w trybie fiskalnym. Ma to bowiem służyć potwierdzeniu, że urządzenie przed kolejnym wynajmem jest nie tylko sprawne techniczne, ale także pozbawione danych o ewidencji prowadzonej przed poprzedniego użytkownika.

One thought on “Przepisy w sprawie przeglądów technicznych – najważniejsze zmiany

  1. Przeczytałem z ciekawością, ale utwierdziłem się, że w moim przypadku to wiele nie zmienia, ja i tak dość dbam o kwestię przeglądów technicznych bo uważam że to też element ogólnego dbania o biznes. Pozdrawiam innych przedsiębiorców 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podaj CAPTCHA *