Rejestracja kasy fiskalnej to podstawa

Istnieją dwie kwestie, które dla początkujących przedsiębiorców potrafią stać się źródłem nie lada wątpliwości. Pierwszą z nich jest wybór właściwego urządzenia fiskalnego – w końcu to od jego specyfiki zależeć będzie komfort oraz efektywność dalszej pracy. Druga zaś to prawidłowa rejestracja zakupionej technologii. Od niej bowiem zależy to, czy w ogóle działalność handlowa będzie funkcjonować zgodnie z prawem. Na czym polega cała procedura instalacyjna?

Krok 1 – zgłoszenie przedinstalacyjne

Wszystko rozpoczyna konieczność złożenia pisemnego powiadomienia we właściwym Urzędzie Skarbowym. Tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne musi zawierać najważniejsze informacje: imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika, NIP podatnika, liczbę planowanych urządzeń oraz adresy miejsc pracy, w których zostaną zainstalowane. W dokumencie powinien znaleźć się również termin rozpoczęcia ewidencji obrotu z użyciem kasy fiskalnej. To, czy pismo zostanie dostarczone osobiście, czy drogą pocztową, zależy od podatnika. Ważne jest jednak, by dotarło na miejsce najpóźniej 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem pracy z kasą rejestrującą.

Krok 2 – fiskalizacja

Z punktu widzenia całej procedury instalacyjnej, jest to najważniejszy etap. Fiskalizacja polega na przestawieniu sposobu funkcjonowania kasy z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Czynność ta jest w przypadku takiego modelu jednorazowa i nieodwracalna. Wykonać ją może jedynie uprawniony serwisant. Od momentu zakończenia fiskalizacji wszystkie działania na kasie są zapisywane. To czas, kiedy można zacząć sprzedaż z wystawianiem paragonów.

Krok 3 – zgłoszenie poinstalacyjne

Etap ostatni to pisemne zgłoszenie poinstalacyjne, informujące Urząd Skarbowy o wykonanej fiskalizacji oraz instalacji zakupionych urządzeń. Musi ono być dostarczone nie później, niż 7 dni od zakończenia tego procesu (osobiście lub listownie). W zamian, podatnik otrzymuje numer ewidencyjny, który należy nanieść na obudowę kasy fiskalnej (w widocznym miejscu). W tym momencie rejestrację urządzenia można uznać za przeprowadzoną.

One thought on “Rejestracja kasy fiskalnej to podstawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podaj CAPTCHA *