Rejestracja kasy fiskalnej to podstawa

Istnieją dwie kwestie, które dla początkujących przedsiębiorców potrafią stać się źródłem nie lada wątpliwości. Pierwszą z nich jest wybór właściwego urządzenia fiskalnego – w końcu to od jego specyfiki zależeć będzie komfort oraz efektywność dalszej pracy. Druga zaś to prawidłowa rejestracja zakupionej technologii. Od niej bowiem zależy to, czy w ogóle działalność handlowa będzie funkcjonować zgodnie z prawem. Na czym polega cała procedura instalacyjna?

Krok 1 – zgłoszenie przedinstalacyjne

Wszystko rozpoczyna konieczność złożenia pisemnego powiadomienia we właściwym Urzędzie Skarbowym. Tzw. zgłoszenie przedinstalacyjne musi zawierać najważniejsze informacje: imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika, NIP podatnika, liczbę planowanych urządzeń oraz adresy miejsc pracy, w których zostaną zainstalowane. W dokumencie powinien znaleźć się również termin rozpoczęcia ewidencji obrotu z użyciem kasy fiskalnej. To, czy pismo zostanie dostarczone osobiście, czy drogą pocztową, zależy od podatnika. Ważne jest jednak, by dotarło na miejsce najpóźniej 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem pracy z kasą rejestrującą.

Krok 2 – fiskalizacja

Z punktu widzenia całej procedury instalacyjnej, jest to najważniejszy etap. Fiskalizacja polega na przestawieniu sposobu funkcjonowania kasy z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Czynność ta jest w przypadku takiego modelu jednorazowa i nieodwracalna. Wykonać ją może jedynie uprawniony serwisant. Od momentu zakończenia fiskalizacji wszystkie działania na kasie są zapisywane. To czas, kiedy można zacząć sprzedaż z wystawianiem paragonów.

Krok 3 – zgłoszenie poinstalacyjne

Etap ostatni to pisemne zgłoszenie poinstalacyjne, informujące Urząd Skarbowy o wykonanej fiskalizacji oraz instalacji zakupionych urządzeń. Musi ono być dostarczone nie później, niż 7 dni od zakończenia tego procesu (osobiście lub listownie). W zamian, podatnik otrzymuje numer ewidencyjny, który należy nanieść na obudowę kasy fiskalnej (w widocznym miejscu). W tym momencie rejestrację urządzenia można uznać za przeprowadzoną.

One thought on “Rejestracja kasy fiskalnej to podstawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Podaj CAPTCHA *